Rượu vang Pháp Brumont, La Gascogne, Cotes de Gascogne

554.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu vang Pháp Brumont, La Gascogne, Cotes de Gascogne
Rượu vang Pháp Brumont, La Gascogne, Cotes de Gascogne

554.000

Chat