Rượu vang Argentina Susana Balbo, Crios Malbec, Uco Valley

576.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu vang Argentina Susana Balbo, Crios Malbec, Uco Valley
Rượu vang Argentina Susana Balbo, Crios Malbec, Uco Valley

576.000

Chat