Rượu vang Argentina Baron Edmond de Rothschild, Punta de Flechas Malbec, Mendoza

541.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu vang Argentina Baron Edmond de Rothschild, Punta de Flechas Malbec, Mendoza
Rượu vang Argentina Baron Edmond de Rothschild, Punta de Flechas Malbec, Mendoza

541.000

Chat