Chivas 21 Năm The Polo Edition (2017)

4.000.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Loại rượu

Nồng độ

Dung tích

Tuổi rượu

Chivas 21 Năm The Polo Edition (2017)

4.000.000

Chat