Chivas 21 Năm The Beach Polo Edition (2018)

3.700.000

Thương hiệu

Xuất xứ

Loại rượu

Nồng độ

Dung tích

Tuổi rượu

Chivas 21 Năm The Beach Polo Edition (2018)

3.700.000

Chat