Vang Ý A Blend Rosso Salento 2014

1.950.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

A Blend Rosso Salento 2014
Vang Ý A Blend Rosso Salento 2014

1.950.000

Chat