Vang trắng Marsannay Champs Perdrix 2014

990.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Vang trắng Marsannay Champs Perdrix 2014
Vang trắng Marsannay Champs Perdrix 2014

990.000

Chat