Rượu Vang Pháp Francois et Guillaume Thienpont, L’Etoile, Lalande de Pomerol

1.267.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Rượu Vang Pháp Francois et Guillaume Thienpont, L’Etoile, Lalande de Pomerol

1.267.000

Chat